Kod PKD dla Programisty 2024

PKD DLA PROGRAMISY

Dla wielu osób, będących na umowie o pracę, własna działalność to marzenie. Zgodzę się, że wśród wielu korzyści jest też możliwość zjedzenia lunchu o dowolnej porze dnia, jednak chodzi tu o coś jeszcze: niezależność i praca na własnych warunkach. To jest to, co kusi do założenia własnej firmy. Aby jednak to marzenie prowadzić z głową, należy mieć świadomość wielu formalnych haczyków i na bieżąco je kontrolować. Jak zatem w tym świecie wirtualnych papierów i dokumentów odnaleźć się mogą programiści? Przecież odnaleźć się powinni…Garść niezbędnych informacji znajdziecie poniżej.

PKD – co to jest i dlaczego jest tak ważne?

Te trzy litery (PKD) przerażają przede wszystkim tych, którzy czytają je po raz pierwszy. Zakładając działalność należy się „przedstawić”, a PKD to idealne miejsce. Wyjaśniam – PKD to Polska Klasyfikacja Działalności, która obejmuje wszystkie osoby, prowadzące działalność. 

PKD to system, który składa się z pięciu poziomów: sekcja, dział, grupa, klasa i podklasa. To tutaj możliwe jest precyzyjne zdefiniowanie branży swojej działalności. Dzięki PKD można określić między innymi kondycję poszczególnych sektorów gospodarki, na podstawie sporządzanych raportów. Stanowi również podstawę do ewidencji działalności, a także rejestrów urzędowych, np. GUS. Określenie PKD pomoże również w odnalezieniu danego przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem z nim współpracy, a to jest często ważne. 

Obecna klasyfikacja obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku. 

Ok, wiemy czym jest PKD, jak zatem ma się to do działalności programistów? Spieszę wyjaśnić.

Czy kod PKD dla Programisty jest obowiązkowy?

Obowiązkiem przy zakładaniu działalności jest wpis do CEIDG. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku CEIDG-1. Tu chciałbym postawić kropkę, jednak tak się nie stanie, gdyż cała zabawa polega na określeniu 5 znaków, będących głównym bohaterem tego blogowego wpisu – symbol PKD. Dobrą informacją jest ta (potwierdzony przez wielu przerażonych), że wybór odpowiedniego PKD nie jest niczym skomplikowanym. Uff 🙂

Podstawą jest tzw. kod przeważający, który opisuje profil wykonywanej działalności

Często przedsiębiorcy nie zatrzymują się tylko na jednym kodzie PKD. Aby doprecyzować profil przedsiębiorstwa, potrzebują paru kodów, co jest oczywiście dozwolone, a nawet i wskazane.

Numerów PKD może być maksymalnie dziewięć, bo na tyle pozwala formularz CEIDG-1. Jeśli górna liczebna granica zostanie przekroczona, wtedy potrzebny jest dodatkowy formularz CEIDG-RD, gdzie można dopisać kolejne symbole.

Warto zastanowić się nad określeniem kodów PKD przed złożeniem deklaracji, aby nie mieć potrzeby późniejszej aktualizacji wpisu do CEIDG

Kod PKD dla programisty

Jaki kod PKD dla Programisty?

W przypadku interesującej nas branży IT, firmy posługują się kodami wchodzącymi w skład sekcji J „Informacja i komunikacja”. Pośród nich znajduje się kod PKD 62.01.Z czyli „Działalność związana z programowaniem”. Przykładowa podklasa PKD 62.01.Z obejmuje działania polegające na:

  • tworzeniu, pisaniu programów na zlecenie klienta
  • rozbudowie
  • modyfikacji
  • przygotowywaniu dokumentacji oprogramowania na zlecenie konkretnego użytkownika
  • projektowaniu witryn internetowych

Jeśli działania przedsiębiorstwa obejmują dodatkowe obszary IT, to zasadne będzie użycie dodatkowych kodów. Częstym przykładem kodu uzupełniającego w branży IT jest 62.09.Z, odnoszący się do „pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych”. Tu mam na myśli instalowanie sprzętu oraz oprogramowania, jak i odzyskiwanie danych.

Tak naprawdę mikroprzedsiębiorcy, którzy pracują dla zewnętrznych klientów mają do dyspozycji kody zebrane w jednym dziale. Dopiero później, wraz z rozwojem usług swojej firmy, można kody aktualizować – sukcesywnie je uzupełniając.

Kod PKD dla Programisty – kiedy jest potrzebny?

Zgodzę się – w codziennej pracy jako jednoosobowa działalność gospodarcza, bardzo rzadko posługuje się określeniem PKD. Jednak istnieje parę sytuacji, gdzie mogą okazać się  przydatne. Chcąc np. starać się o pomoc z tarczy kryzysowej bądź podczas wnioskowania o dotację na rzecz firmy

Błędne określenie PKD przedsiębiorstwa niesie za sobą reperkusje. Podczas weryfikacji może okazać się, że firma zostaje zdyskwalifikowana, a to jest ostatnia rzecz, o której myśli przedsiębiorca na początku swojej biznesowej kariery.

Kody PKD w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie własnej działalności gospodarczej to niby prosta sprawa. Aby nie wyjść na tym; jak ten, co wyszedł na mydle, musimy posiadać wiedzę i wyobraźnię szanującego się przedsiębiorcy. Sprawa ma się bowiem dwojako: jak ubezpieczyć działalność, aby składka była zadowalająca, jednocześnie zabezpieczyć szereg działań wykonywanych przez naszą firmę? W tej sytuacji musimy wyłączyć opcję „spryt statystycznego Kowalskiego” i przewidzieć konsekwencje płynące z chęci obejścia zgłoszenia części PKD podczas zakładania działalności.

Kody PKD w przypadku ubiegania się o ubezpieczenie to bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim ich zgłoszona liczba potęguje wielkość składki. Czasami w praktyce wielu czynności nie wykonujemy, a mimo to symbole PKD są deklarowane przy zakładaniu działalności. Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują oszacowania ryzyka, zatem im więcej symboli PKD, tym ryzyko jest większe = wyższa składka ubezpieczeniowa. Warto przemyśleć czy podane kody PKD dotyczą wszystkich wykonywanych czynności, czy może jest ich za dużo? Okazuje się bowiem, że dobrze przemyślana deklaracja może zaoszczędzić nam nawet 50% kosztów w postaci niższej składki.

Ale, ale… jest druga strona medalu, bo ma je dwie, jak każdy wie (:)). Chcąc obejść jak ten nasz „Kowalski” pewne zbędne jego zdaniem zalecenia, narażamy się na nieprzyjemności. Otóż brak zgłoszenia PKD danej czynności jest dość ryzykowne. W razie, gdy w trakcie wykonywania niezgłoszonego działania powstanie szkoda, to może ona nie zostać uznana, co za tym idzie – nie będzie wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Powód jest jeden: brak wpisu po kodzie PKD do ubezpieczenia. 

Czasami w praktyce chęć zaoszczędzenia okaże się strzałem w kolano. Dodatkowo lepiej też wcześniej skonsultować swoje zamiary, poradzić się lub/i zasięgnąć wiedzy na temat ubezpieczenia działalności. Wszystko po to, aby wyjść na tym lepiej od panów: Zabłockiego i Kowalskiego. 

Wspomniane na wstępie marzenie o własnej działalności może w rzeczywistości kosztować nieco stresu, związanego z formalnościami. Jednak świadomość odpowiedzialnego przedsiębiorcy to fundament odpowiedzialnej gospodarki. Warto podjąć ryzyko, chociażby dla tego lunchu o dowolnej porze dnia 🙂


PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, to kluczowy element dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Dla programistów oznacza to precyzyjne określenie rodzaju ich pracy i branży IT.

W sekcji JInformacja i komunikacja” znajdziesz kody PKD, takie jak 62.01.Z, opisujące działalność związana z programowaniem. Wybór odpowiednich kodów PKD pomaga w dokładnym opisaniu rodzaju wykonywanej pracy.

Tak, programiści mogą wykorzystywać wiele kodów PKD, aby dokładnie opisać różne aspekty swojej działalności IT, co może wpłynąć na ewidencję oraz kontakty z urzędami.

Kody PKD wpływają na wielkość składki ubezpieczeniowej. Wybór właściwych kodów pomaga dostosować ubezpieczenie do konkretnych potrzeb, unikając nadmiernych kosztów.

Niewłaściwe użycie lub brak kodów PKD może prowadzić do problemów z otrzymaniem dotacji, nieodpowiedniego ubezpieczenia oraz komplikacji związanych z urzędowymi procedurami. Dlatego należy zwracać uwagę na właściwe zarządzanie kodami PKD.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *